Liên minh Hợp tác xã Khánh Hòa và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh:

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Thứ Tư, 17/05/2017, 10:50 [GMT+7]

Ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Sáng 17-5, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Khánh Hòa và Ban Thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp hoạt động, giai đoạn 2017-2022.
 
Nội dung ký kết của hai đơn vị gồm: tuyên truyền và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò động lực của công tác thi đua, khen thưởng trong cán bộ, thành viên và người lao động trong các HTX; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và đẩy mạnh phong trào thi đua “đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, liên minh HTX tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, thành viên và người lao động trong HTX; tăng cường và đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến bằng các hình thức phong phú thích hợp.

 

Đại diện hai bên ký kết chương trình phối hợp
Đại diện hai bên ký kết chương trình phối hợp
 
Việc ký kết hoạt động nhằm đưa công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực, nguồn lực và là công cụ để phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX.
 
THÀNH NAM
 
.

các thông tin tiện ích