Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội: Ký kết giao ước thi đua năm 2017

Thứ Sáu, 12/05/2017, 21:13 [GMT+7]

Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội: Ký kết giao ước thi đua năm 2017

Chiều 12-5, Khối thi đua 2 các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh làm công tác dân vận ký kết giao ước thi đua năm 2017.


12 đơn vị trong khối đã thông qua quy chế và ký kết thi đua với các nội dung như: tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận, tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chính trị của địa phương; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả các hình thức công tác dân vận; đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong thời kỳ mới và chiến lược biển Việt Nam...

 

Đại diện các đơn vị quân đội ký kết giao ước thi đua
Đại diện các đơn vị quân đội ký kết giao ước thi đua


T.L


 

.

các thông tin tiện ích