Khánh Hòa:

Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh

Thứ Sáu, 19/05/2017, 16:52 [GMT+7]

Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh

Ngày 19-5, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh thông báo các quyết định về tổ chức Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh, Thường trực, các tiểu ban và tổ giúp việc; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Quy chế hoạt động của hội đồng.
 
Sau khi các ý kiến góp ý, ông Nguyễn Đắc Tài giao tổ giúp việc trong thời gian 1 tháng nghiên cứu, xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, dự thảo kế hoạch cần đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng kinh phí, lộ trình thực hiện cụ thể đối với từng mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 10 của HĐND tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu kết luận.
Ông Nguyễn Đắc Tài phát biểu kết luận.
 
Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh gồm 38 thành viên, Thường trực Hội đồng gồm 10 thành viên; ông Nguyễn Đắc Tài là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh có nhiệm vụ chủ yếu là giúp UBND tỉnh triển khai, giám sát và chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
N.D
 
.

các thông tin tiện ích