Cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho thanh thiếu nhi

Thứ Tư, 10/05/2017, 18:27 [GMT+7]

Cần tiếp tục quan tâm, chăm sóc cho thanh thiếu nhi

Ngày 10-5, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do ông Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Khánh Hòa về việc giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
 
Những năm qua, cùng với việc triển khai Chỉ thị 42, công tác quản lý nhà nước về thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngày càng được hoàn thiện. Công tác giáo dục về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ cũng được đổi mới với nhiều giải pháp. Tỉnh đoàn đã quán triệt nội dung Chỉ thị 42 đến tất cả các cán bộ Đoàn chủ chốt trên toàn tỉnh; thực hiện tuyên truyền thông qua hệ thống website, mạng xã hội, đội ngũ báo cáo viên… Kết quả, trong năm 2016, trên 90% đơn vị Đoàn cơ sở triển khai học tập 6 bài lý luận chính trị trong chương trình học cảm tình Đoàn; giới thiệu 4.328 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, có 1.177 người vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng; 100% các huyện, thị, thành đoàn phối hợp với trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn; có gần 70% đơn vị Đoàn cấp huyện và 30% đơn vị Đoàn cấp cơ sở sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, giáo dục, đoàn kết, tập hợp thanh niên…

 

Ông Nguyễn Mạnh Dũng kết luận tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Mạnh Dũng kết luận tại buổi làm việc
 
Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng sống trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai một số nội dung: lồng ghép, triển khai 6 bài lý luận chính trị trong các hoạt động tuyên truyền; kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để đạt kết quả cao hơn; việc tuyên truyền qua mạng xã hội cần mang tính trực quan, thiết thực hơn; các hoạt động cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương. Cạnh đó, cần tiếp tục quan tâm chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; lựa chọn các nội dung giáo dục phù hợp với tâm, sinh lý học sinh; giúp đỡ nhiều hơn các thanh niên chậm tiến… để việc triển khai Chỉ thị 42 được cụ thể hóa thành hành động.
 
VĨNH THÀNH
 
.

các thông tin tiện ích