Giai đoạn 2017 - 2020:

Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến

Thứ Năm, 01/12/2016, 22:55 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020.


Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng điểm một số mô hình thuộc các lĩnh vực như: xây dựng nông thôn mới; sản xuất kinh doanh; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; dạy tốt học tốt; phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo…


Theo kế hoạch, quý I/2017, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng nội dung, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện; từ năm 2017 - 2019, tập trung bồi dưỡng, xây dựng, hoàn thiện mô hình, điển hình tiên tiến và hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc triển khai kế hoạch; từ quý I đến quý III/2020, tổ chức tổng kết, đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình của các cấp, ngành, tiến tới tổng kết phong trào thi đua yêu nước tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V (2016 - 2020).


Ngọc Khánh

.

các thông tin tiện ích