Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 8

Thứ Tư, 30/11/2016, 22:30 [GMT+7]

Ngày 30-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 8. Ông Nguyễn Chuyện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Trương Đăng Tuyến - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. UBKT Tỉnh ủy kết luận, ông Trương Đăng Tuyến trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã để vợ và con kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực do mình quản lý trực tiếp trái quy định, vi phạm Khoản 4, Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Điều 8, Quy định 47-QĐ/TW ngày 1-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. UBKT Tỉnh ủy đã bỏ phiếu quyết định hình thức xử lý kỷ luật đảng đối với ông Trương Đăng Tuyến là khiển trách.


Đồng thời, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Phan Thanh Trúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch. UBKT Tỉnh ủy thống nhất yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với bà Phan Thanh Trúc.


Tại hội nghị, UBKT Tỉnh ủy cũng xem xét, thông qua báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Nha Trang và kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang. Đồng thời, thảo luận để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy.


K.N
 

.

các thông tin tiện ích