Diện mạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi thay đổi tích cực

Thứ Tư, 30/11/2016, 22:15 [GMT+7]

Diện mạo vùng dân tộc thiểu số, miền núi thay đổi tích cực

Chiều 30-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị định số 05 ngày 14-1-2011 của Chính phủ về công tác dân tộc. Dự hội nghị ở điểm cầu Khánh Hòa có các ông: Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh ở điểm cầu Khánh Hòa
Quang cảnh ở điểm cầu Khánh Hòa


Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 05, công tác dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số (DTTS), vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên. Diện mạo vùng DTTS và miền núi đã thay đổi tích cực. Tại các vùng DTTS và miền núi, 100% số xã có trường tiểu học, THCS và đạt chuẩn phổ cập tiểu học; 100% người nghèo, đồng bào DTTS sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hỗ trợ bảo hiểm y tế. Nhiều địa phương còn ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và tổ chức thực hiện tốt.


Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tuy đạt được kết quả trên nhưng đời sống của đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; chất lượng giáo dục - đào tạo còn thấp; việc giải quyết việc làm còn khó khăn; văn hóa truyền thống dần mai một. Vì vậy, tổng kết Nghị định 05 nhằm chỉ ra các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, phân tích nguyên nhân, từ đó có giải pháp hiệu quả nhằm tiếp tục hoàn thiện các chính sách pháp luật về công tác dân tộc.


N.V

.

các thông tin tiện ích