Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa:

Tiếp xúc cử tri các địa phương

Thứ Tư, 30/11/2016, 02:14 [GMT+7]

Ngày 29-11, ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri huyện Diên Khánh và 3 xã cánh bắc huyện Khánh Vĩnh.


Tại buổi tiếp xúc, ông Lê Tuấn Tứ báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; các nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017… Cử tri huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đồng thời tin tưởng những quyết sách đúng đắn của Quốc hội sẽ sớm được thực thi, góp phần đưa đất nước phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.


Ông Lê Tuấn Tứ cũng ghi nhận kiến nghị của cử tri huyện Diên Khánh liên quan đến vấn đề tranh chấp đất đai để chuyển tới cấp có thẩm quyền giải quyết.


S.D - KIM OANH   
 

.

các thông tin tiện ích