Bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Thứ Tư, 23/11/2016, 20:50 [GMT+7]

Sau hơn 1 tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa 14 đã bế mạc sáng 23-11.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam... dự phiên bế mạc.


Phát biểu bế mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ QH khóa XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng. QH đã xem xét, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kết quả cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và thống nhất nhận định toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, các đại biểu QH đã tích cực thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của đất nước và kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực đòi hỏi Chính phủ, các ngành, các cấp phải nỗ lực hơn nữa để khắc phục cho được các tồn tại, hạn chế nhằm phát triển kinh tế bền vững, ổn định, duy trì tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong năm 2017 và các năm tới.


Trên cơ sở đó, QH đã quyết định và thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách Trung ương năm 2017.


Tại kỳ họp này, với sự xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng về các điều kiện bảo đảm, QH đã quyết định dừng thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.


Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp 2013, hoàn thiện hệ thống pháp luật, QH đã dành phần lớn thời gian xem xét, thông qua 3 luật, 11 nghị quyết và cho ý kiến về 14 dự án luật khác. Trên cơ sở cân nhắc kỹ, QH quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này đối với dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 để tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tính khả thi.


Các luật, nghị quyết được thông qua như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư, Nghị quyết của QH về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và 14 dự án luật khác được cho ý kiến sẽ góp phần hoàn thiện pháp luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam du lịch, tìm kiếm cơ hội đầu tư; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...


QH đã tiến hành giám sát tối cao và ban hành Nghị quyết chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”, trong đó giao Chính phủ, các cơ quan hữu quan ở Trung ương và địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm thực thi Nghị quyết, gắn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp trước tình hình biến đổi khí hậu có tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững.


Bên cạnh các hoạt động chính của kỳ họp, QH còn triển khai một số hoạt động đầu nhiệm kỳ QH khóa XIV có ý nghĩa quan trọng như: ra mắt Nhóm nữ đại biểu QH Việt Nam, Nhóm đại biểu QH trẻ, Nhóm nghị sĩ hữu nghị với các nước và một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Các hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động của QH trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.


T.A (Tổng hợp)
 

.

các thông tin tiện ích