Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ Tư, 30/11/2016, 22:11 [GMT+7]

Ngày 30-11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình của UBND tỉnh về các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020; chế độ bồi dưỡng phục vụ chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa.


Tại cuộc họp, sau khi thảo luận, Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản đồng ý nội dung UBND tỉnh sẽ trình về chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Tuy nhiên, ban đề nghị tạm thời không đưa vấn đề hỗ trợ phụ cấp cho cộng tác viên công tác xã hội kiêm nhiệm công tác giảm nghèo vào nội dung trình vì chưa đủ cơ sở pháp lý; việc hỗ trợ vốn mô hình sản xuất theo nhóm cho các hộ nghèo, cận nghèo cần bổ sung thêm 4 thôn đặc biệt khó khăn ở địa bàn khác. Ngoài ra, ban đề nghị nếu UBND tỉnh cân đối được ngân sách nên mở rộng việc trợ cấp hàng tháng cho hộ nghèo không có sức lao động ra toàn tỉnh.


Đối với tờ trình về chế độ bồi dưỡng phục vụ chiếu phim lưu động thuộc Trung tâm Điện ảnh Khánh Hòa, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh không đồng ý trình  trong kỳ họp sắp tới vì chưa đủ căn cứ pháp lý để ban hành nghị quyết, trong tờ trình UBND tỉnh chưa đánh giá được hoạt động của các đội chiếu phim lưu động; không thể xác định đây là đối tượng đặc thù. Ban đề nghị UBND tỉnh xem xét rà soát, cấp đủ kinh phí cho các đội chiếu phim lưu động hoạt động.


X.T
 

.

các thông tin tiện ích