Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh

Thứ Tư, 30/11/2016, 02:32 [GMT+7]

Sáng 29-11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nội dung được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh.


Theo đó, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với các nội dung được UBND tỉnh trình, gồm: báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; báo cáo về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2017.


Ban Kinh tế - Ngân sách cũng lưu ý, đối với báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017, cần rà soát, bổ sung thêm một số số liệu để làm rõ hơn kết quả của công tác này trong năm 2016; để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2017, cần tiếp tục đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập…


. Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tiến hành thẩm tra các nội dung: báo cáo và dự thảo nghị quyết về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015; báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; dự thảo nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017.


HẢI TÂM

.

các thông tin tiện ích