Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa:

Thẩm tra một số nội dung trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa VI

Thứ Tư, 19/10/2016, 23:12 [GMT+7]

Chiều 19-10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa tiến hành thẩm tra một số nội dung được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa VI.


Các thành viên của Ban đã thảo luận và cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết về: mức thu, nộp và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh; sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh; chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.


Các thành viên đề nghị cơ quan trình bổ sung ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với thực tế… Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh, ban đề nghị cơ quan trình nghiên cứu ban hành nghị quyết mới thay cho nghị quyết cũ. Ban cũng đề nghị thay đổi một phần kết cấu của Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, làm rõ thêm dự kiến nguồn vốn thực hiện chương trình, các giải pháp thực hiện cần cụ thể hơn, cần bổ sung giải pháp phân luồng học sinh để đào tạo nghề…


H.L
 

.

các thông tin tiện ích