Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

Giám sát lời hứa của đại biểu dân cử

Thứ Ba, 14/06/2016, 21:44 [GMT+7]

Giám sát lời hứa của đại biểu dân cử

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Sau khi nhận chức, ông Nguyễn Tấn Tuân đã dành cho Báo Khánh Hòa cuộc phỏng vấn.

 

 

- Xin chúc mừng ông đã được đại biểu HĐND tỉnh khóa VI tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ở vị trí công tác mới, ông muốn gửi thông điệp gì đến nhân dân toàn tỉnh?


- Trước hết, cho phép tôi và các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa mới trúng cử gửi lời cám ơn sự tín nhiệm của cử tri toàn tỉnh. Ở cương vị mới, tôi muốn chia sẻ và trải lòng với tất cả tình cảm chân thành nhất của mình, luôn kính trọng, biết ơn bao thế hệ người dân Khánh Hòa và đồng bào, chiến sĩ cả nước đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập nước nhà, vì sự phát triển của quê hương Khánh Hòa. Là Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi mong muốn toàn dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, đoàn kết vượt khó khăn gian khổ, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Tôi kêu gọi: Mỗi người hãy vì mọi người, hôm nay chúng ta làm một việc nhỏ có ích cho người dân, cho cộng đồng, cho xã hội thì ngày mai sẽ tích lũy trở thành cái vĩ đại, để góp phần xây dựng xã hội chúng ta ngày càng công bằng, dân chủ, mỗi người đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.


- Xin ông cho biết, HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tập trung những giải pháp gì để nâng cao chất lượng hoạt động chung, chất lượng của các ban HĐND tỉnh và đặc biệt là từng đại biểu HĐND tỉnh nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri?


- Chất lượng HĐND tỉnh tùy thuộc rất lớn vào chất lượng nội dung các kỳ họp, chất lượng hoạt động của các vị đại biểu, chất lượng hoạt động của các ban HĐND tỉnh. Trong đó, chú trọng vào hoạt động giám sát và hệ quả pháp lý sau giám sát; chất lượng việc thảo luận ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết về đầu tư công, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, việc chấp hành chính sách pháp luật trên các lĩnh vực, chính sách cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các nghị quyết tác động trực tiếp đến đời sống của người dân.


Vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử đã được quy định rõ trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ở đây, trách nhiệm chính trị của đại biểu là đại biểu của dân, sống trong dân, gần dân, lắng nghe dân, tôn trọng dân và phải có đủ bản lĩnh, trách nhiệm để cùng với HĐND các cấp đề xuất, giải quyết các kiến nghị của dân, đảm bảo đại biểu là cầu nối giữa người dân với các cấp chính quyền.


- Được biết, ngay sau kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, ông với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tập hợp tất cả các chương trình hành động, lời hứa với cử tri của các đại biểu HĐND thành văn bản để HĐND tỉnh giám sát trong suốt nhiệm kỳ. Xin ông cho biết rõ hơn về vấn đề này?


- Mỗi đại biểu dân cử phải có lòng tự trọng, phải có trách nhiệm trong cam kết việc thực hiện lời hứa của mình khi vận động tranh cử. Kể từ hôm nay, là đại biểu HĐND tỉnh, tôi nghĩ rằng: Mỗi đại biểu đã xác định vị trí, vai trò, trách nhiệm của đại biểu dân cử theo luật định. Đại biểu HĐND tỉnh phải bắt tay ngay vào việc tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri, mỗi đại biểu phải đặt mục tiêu chính là phục vụ nhân dân, gần gũi cử tri, tôn trọng và lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của người dân, từ đó có những đề xuất chính sách hợp với lòng dân.


Đại biểu phải nâng cao trách nhiệm cá nhân, có bản lĩnh, có năng lực phán xét vấn đề và phải có trách nhiệm đeo bám đến cùng để giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Nhận thức đầy đủ trách nhiệm đó, ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc và chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Mặt trận các cấp tổng hợp tất cả những ý kiến của cử tri toàn tỉnh gửi đến các đại biểu.


Cá nhân tôi, với trách nhiệm là Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VI, mong rằng các vị đại biểu HĐND tỉnh xem đây là đề bài mà cử tri toàn tỉnh đặt ra, trách nhiệm của chúng ta là phải tìm ra lời giải, sớm có kết quả trả lời trong thời gian đến. Đó chính là cam kết của đại biểu thực hiện đúng lời hứa của mình.


- Xin trân trọng cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)


 

.

các thông tin tiện ích