Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI:

Thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ Hai, 13/06/2016, 22:30 [GMT+7]

Thực hiện nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Sáng nay (14-6), kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc. Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh xung quanh các nội dung chương trình kỳ họp này.


- Xin ông cho biết những nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021?


- Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND.


Đối với tỉnh Khánh Hòa, ngày 26-5, Ủy ban bầu cử tỉnh đã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, theo đó có 54 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa này. Trên cơ sở đó, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V quyết định triệu tập kỳ họp thứ nhất đối với những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 14-6 là đúng với quy định của luật.


Về nội dung chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bắt đầu thực hiện chức năng, quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (thay thế cho Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003). Căn cứ chức năng, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa V dự kiến nội dung Chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nội dung chính là nghe Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tiếp đó HĐND tỉnh tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền: Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh.


Cũng trong kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thông qua nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh; nghị quyết về quyết định số lượng Ủy viên của các ban HĐND tỉnh; nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2016. Ngoài ra, kỳ họp còn nghe UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri toàn tỉnh trong đợt tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


- HĐND tỉnh khóa VI sẽ hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ông có thể cho biết những điểm mới trong cơ cấu tổ chức, nhân sự, hoạt động của HĐND tỉnh khóa VI?


- HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ hoạt động theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, về cơ cấu tổ chức nhân sự và hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước có một số thay đổi, cụ thể là: Thay chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh bằng chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Mở rộng thành viên Thường trực HĐND. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ này sẽ có 8 thành viên (tăng 5 người so với nhiệm kỳ trước), bao gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh, 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Đối với cơ cấu tổ chức các ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ này cũng có điểm mới theo hướng tăng đại biểu chuyên trách cho các ban HĐND tỉnh. Tăng cường vai trò của Thường trực HĐND, bảo đảm hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp HĐND; quy định rõ Thường trực HĐND họp thường kỳ mỗi tháng 1 lần.


Về chức năng, quyền hạn của HĐND tỉnh cũng có những đổi mới, cụ thể: Với tính chất là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh quyết định các vấn đề của địa phương như: quyết định ngân sách; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh; quyết định các biện pháp bảo đảm việc thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế, tài nguyên, môi trường, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND trên địa bàn toàn tỉnh.


- Nhiệm kỳ qua, về cơ bản, các đại biểu HĐND tỉnh khóa V đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ông đánh giá như thế nào về chất lượng của những đại biểu được nhân dân tín nhiệm trong nhiệm kỳ này?


- Nhiệm kỳ 2011 - 2016, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp cũng như tham gia hoạt động chất vấn, thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội tại kỳ họp, thể hiện đúng vai trò là người đại biểu nhân dân.


Vừa qua, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Khánh Hòa đã bầu chọn 54 vị đại biểu vào HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhìn chung, các vị đại biểu nhiệm kỳ 2016 - 2021 có trình độ khá đồng đều, phần lớn đại biểu đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên, phân bổ ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, là điều kiện thuận lợi để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh.


Với những đổi mới về chức năng, quyền hạn của HĐND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự của HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa mới, tôi hoàn toàn tin tưởng các vị đại biểu HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ này sẽ nỗ lực hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri tỉnh nhà.


- Xin cảm ơn ông!


HẢI LĂNG (Thực hiện)

.

các thông tin tiện ích