Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5

Thứ Tư, 25/05/2016, 23:21 [GMT+7]

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5

. Ra mắt Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa


Ngày 25-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 5. Ông Hồ Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 


Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ra mắt Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Khánh Hòa tại địa chỉ http://tuyengiaokhanhhoa.vn. Trang web có các chuyên mục: giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, tài liệu phục vụ công tác tuyên giáo; tin tức hoạt động trên các lĩnh vực thuộc công tác tuyên giáo; thông tin thời sự về những vấn đề, sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh và quốc tế cùng một số chuyên mục, chuyên đề thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền theo sự kiện, có tính thời sự, những nội dung cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong một thời điểm nhất định…


Hội nghị đã nghe thông tin tình hình Biển Đông và định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 6. Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong thời gian tới, báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tuyên truyền các sự kiện lớn và gương người tốt, việc tốt.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích