Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người

Thứ Ba, 05/04/2016, 23:25 [GMT+7]

Đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu đảm bảo quyền con người

Ngày 5-4, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh (BCĐ).

 

Đồng chí Đào Công Thiên kết luận tại cuộc họp
Ông Đào Công Thiên kết luận tại cuộc họp


Tại cuộc họp, các ý kiến thống nhất đánh giá, năm qua, BCĐ đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách về tôn giáo, dân tộc, đất đai, lao động, an sinh xã hội; không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo các quyền cơ bản của công dân, chú trọng các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hoạt động tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Khánh Hòa được đẩy mạnh; chất lượng, nội dung thông tin về nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được nâng cao. Nhiều hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại về thành tựu nhân quyền của Việt Nam và của tỉnh được tổ chức, kiên quyết phê phán, vạch trần những luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam…


Ông Đào Công Thiên kết luận, việc triển khai chương trình công tác đấu tranh và bảo vệ về nhân quyền tỉnh năm nay, bên cạnh các công tác trọng tâm theo kế hoạch, BCĐ cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu đảm bảo quyền con người ở Khánh Hòa, góp phần tiến hành thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp tới.


N.V

.

các thông tin tiện ích