Tập trung nâng cao thu nhập cho người dân

Thứ Ba, 01/03/2016, 21:22 [GMT+7]

Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tại cuộc họp thông qua Chương trình xây dựng NTM tỉnh năm 2016 và giai đoạn 2016 - 2020, diễn ra sáng 1-3.


Sau 5 năm (2011 - 2015) thực hiện Chương trình xây dựng NTM, toàn tỉnh đã có 22/94 xã đạt chuẩn NTM. Trong 22 xã đạt chuẩn, có 2 xã là Diên Lạc và Diên Phước (Diên Khánh) đạt tiêu chuẩn công nhận đô thị loại V (đưa vào Chương trình phát triển đô thị), nên toàn tỉnh còn 20/92 xã NTM. Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đặt mục tiêu thêm 31 xã đạt chuẩn NTM. Tổng mức đầu tư cho 31 xã này là hơn 632 tỷ đồng. Riêng trong năm 2016, BCĐ đặt mục tiêu sẽ có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Vạn Thắng (Vạn Ninh), Ninh Thọ (Ninh Hòa), Vĩnh Phương, Phước Đồng (Nha Trang), Diên Điền (Diên Khánh)  và Cam Hải Đông (Cam Lâm) với mức đầu tư là hơn 65 tỷ đồng.  


Ông Lê Đức Vinh chỉ đạo: 5 năm tới, nhiệm vụ duy trì và nâng cao chất lượng các xã đã đạt, hoàn thành những tiêu chí khó ở các xã còn lại là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, ngành và toàn dân. Chương trình cần tập trung vào những mục tiêu lớn và cụ thể, đặc biệt là nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian tới, các giải pháp, chương trình, kế hoạch, đề án nâng cao thu nhập cho người dân cần được đề xuất, xem xét kịp thời. Đồng thời, cần tổ chức được các vùng chuyên canh, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò chủ đạo, tăng hàm lượng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động sản xuất nâng cao đời sống người dân cần chiếm một con số đáng kể so với đầu tư cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, cần xây dựng các giải pháp thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp, trong đó ngoài cơ chế chung, cần xây dựng cơ chế đặc thù của tỉnh.


H.Đ

 

.

các thông tin tiện ích