Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 31/12/2015, 23:52 [GMT+7]

Thư chúc mừng năm mới của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa

Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!


Nhân dịp năm mới Xuân Bính Thân 2016, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa thân ái gửi đến toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, chức sắc, tín đồ các tôn giáo và kiều bào Khánh Hòa đang sống ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất.


Năm 2015, trong bối cảnh chung cả nước, tỉnh ta có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng với sự nỗ lực quyết tâm, đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng mạnh tỷ lệ ngành dịch vụ - du lịch và công nghiệp; hoàn thành tốt kế hoạch Chương trình Xây dựng nông thôn mới; thực hiện hiệu quả an sinh xã hội, chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách, cải cách hành chính được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, đã thực sự mang lại hiệu quả, từng bước củng cố được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; vị thế của tỉnh ngày càng được khẳng định và nâng cao.


Những kết quả đạt được, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng, làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà, đồng thời, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Đồng bào, cán bộ và chiến sĩ thân mến!


Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, trong bối cảnh dự báo kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức và tranh thủ thời cơ, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và những năm tiếp theo.


Năm mới, kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh và kiều bào Khánh Hòa ở nước ngoài sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.


Chào thân ái và quyết thắng!


Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa
 

.

các thông tin tiện ích