Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

Thứ Tư, 03/07/2013, 22:36 [GMT+7]

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI). Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến dự.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Nghị quyết về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020.


Ngoài ra, các đại biểu lần lượt được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung: Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và những công việc cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.


Hội nghị cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi và giải đáp các thắc mắc liên quan đến các nội dung được nghiên cứu, quán triệt.

 


Theo Báo điện tử ĐCSVN
 

.

các thông tin tiện ích