Năm học 2013 - 2014:

Giữ nguyên biên chế đã được phê duyệt

Thứ Bảy, 15/06/2013, 16:18 [GMT+7]

Sáng 14-6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thẩm định và thống nhất thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 10 ngày 22-7-2008 của HĐND tỉnh về mức chi hỗ trợ cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Mức chi trả hỗ trợ cho công tác này được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47 ngày 16-3-2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp.


Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã thẩm định tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 6 phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh năm học 2013 - 2014. Tờ trình nêu rõ, biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh năm học 2012 - 2013 được HĐND tỉnh khóa V, kỳ họp thứ 4 phê duyệt 18.454 biên chế, số biên chế thực hiện là 17.699, đạt tỷ lệ hơn 96% số biên chế được giao. Năm học 2013 - 2014, UBND tỉnh kiến nghị tăng 490 biên chế (so với năm 2012 - 2013) cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau khi thẩm định, các đại biểu thống nhất giữ nguyên số biên chế đã được phê duyệt trong năm học 2012 - 2013.


Ngoài ra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh còn báo cáo dự thảo kết quả giám sát tình hình phân bổ và thực hiện biên chế công chức, biên chế viên chức sự nghiệp y tế, văn hóa, thể thao trong các cơ quan, tổ chức hành chính và sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích