Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh

Thứ Hai, 04/02/2013, 22:31 [GMT+7]

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại buổi gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về nhiệm vụ năm 2013 và chúc Tết sáng 4-2.

Ông Lê Thanh Quang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2012, ông Lê Thanh Quang chỉ đạo Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phải tập trung xây dựng và triển khai thực hiện tốt, hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh năm 2013 phù hợp với kế hoạch của tỉnh và điều kiện thực tế của từng địa phương. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 4 chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh; tiếp tục tham gia tuyên truyền về biển đảo, Luật Biển Việt Nam... Đặc biệt, ngay sau Tết Nguyên đán, phải triển khai ngay việc học tập Nghị quyết Trung ương 6 ở cơ sở; lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận...

Năm 2012, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể ở các địa phương đạt kết quả khá tốt; bộ máy chính quyền được củng cố, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình KT-XH trọng điểm của tỉnh trên địa bàn; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ...

Thu Hiền

 

.

các thông tin tiện ích