846.422 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ngày 22-5, cùng với cử tri cả nước, 846.422 cử tri trong tỉnh Khánh Hòa tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đây là lần đầu tiên, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức cùng một ngày.

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ bầu cử

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016, Viễn thông (VNPT) Khánh Hòa đã có phương án chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo an toàn cơ quan, cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin phục vụ cuộc bầu cử.

Rộn ràng chờ ngày bầu cử

Bà Nguyễn Thị Thạnh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Cam Lâm cho biết, đến thời điểm này, danh sách cử tri toàn huyện Cam Lâm là 75.653 người (37.722 nam và 37.931 nữ); toàn bộ thẻ cử tri đã được phát tới tay cử tri.

 
.

các thông tin tiện ích