Ủy ban bầu cử tỉnh:

Xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ Năm, 26/05/2016, 22:22 [GMT+7]

Xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 26-5, ông Lê Đức Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh để xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


Theo số liệu tổng hợp của UBBC tỉnh, tổng số cử tri trên địa bàn toàn tỉnh là 944.510 người, số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 941.723 người, đạt tỷ lệ 99,70%. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đảm bảo đúng về số lượng người được phân bổ cho từng đơn vị bầu cử (trúng cử đại biểu Quốc hội là 7 người, trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 54 người).


Kết luận cuộc họp, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, thành công, đảm bảo số lượng, chất lượng đại biểu và đúng quy định của pháp luật. Ông Lê Đức Vinh cũng đề nghị UBBC tỉnh sớm hoàn thiện biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV để gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia; tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và tiến hành công bố kết quả đúng thời gian quy định.


Thu Hoài

.

các thông tin tiện ích