Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Khánh Hòa

Thứ Năm, 28/04/2016, 09:35 [GMT+7]

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Khánh Hòa

Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Riêng tỉnh Khánh Hòa có 13 ứng cử viên, trong đó có 10 ứng cử viên do địa phương giới thiệu và 3 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu.

 

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đảm bảo các quy định về tỷ lệ, cơ cấu thành phần, trình độ theo quy định. Theo đó, 13 người ứng cử được phân bổ về 3 đơn vị bầu cử, cụ thể như sau: Đơn vị bầu cử số 1, gồm thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 2, gồm TP. Nha Trang, được phân bổ 4 ứng cử viên, được bầu 2 đại biểu; đơn vị bầu cử số 3, gồm: TP. Cam Ranh và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Trường Sa, được phân bổ 5 ứng cử viên, được bầu 3 đại biểu.

B.L

 

Danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Khánh Hòa

 

Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2016 - 2021

.

các thông tin tiện ích